Info

Stiftelsen Grafisk Verksted tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere innen grafiske teknikker, foto og digitale media. Verkstedet drives av et styre bestående av 4 medlemmer og en daglig leder/verksmester i 50 % stilling.

Vi jobber med formidling, arrangerer kurs og tar imot skoleklasser.

Vi har to dyptrykkspresser, pregepresse, litografipresse, to silketrykksbord og en plotter til foto og digitaltrykk.

Ca. 500 kvm lokale renoveres nå fullstendig tilrettelagt vår bruk. Dette gir fantastiske nye muligheter. Mer info om dette kommer.

Daglig leder: Solveig Landa
Styreleder: Anna Roos
Styremedlem: Elin Gabrielsen
Styremedlem: Line Anda Dalmar
Styremedlem: Mona Orstad Hansen

 

Stitelsen Grafisk Verksted mottar støtte fra: Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Kommune.