Thomas Kilpper, About State of Control

Trykk17 er stolte over å kunne introdusere Stavanger for Thomas Kilppers spennende og allsidige kunstnerskap.

Thomas Kilpper bor og arbeider i Berlin, og har sin utdannelse fra kunstakademiet i Nurenberg, Düsseldorf og Frankfurt. Kilpper arbeider stedsintervenerende, politisk og tar i bruk en rekke ulike teknikker. Vi ble fascinert av hans grensesprengende tilnærming til grafikk i prosjektet State of Control hvor han tok besittelse av det tidligere Ministerium für Staatssicherheit der DDR, for å lage og vise et 800 kvadratmeter stort linosnitt.

Verket Pavilion for Revolutionary Free Speech var del av den danske paviljongen under Venezia Biennalen i 2011. Kilpper hadde gjort paviljongens gulv om til en tresnittplate, hvor publikum måtte gå over store portretter av politiske figurer med et komplekst forhold til ytringsfrihet.

Gjennom et radikalt og subjektivt perspektiv utforsker Kilpper konkrete sosiopolitiske konflikter og motstninger. Hans virkemidler er både lekne og radikale, og han arbeider like godt innenfor rammen av arkitektonisk intervensjon som workshops, tenketanker, og ikke minst grafikk.

Velkommen til en spennende møte med kunstneren hvor han gir en selvpresentasjon i galleriet på Rogaland kunstsenter klokken 19.00, og deretter vise originalarbeider i Trykk 17.

Dette er et samarbeid mellom Trykk 17 og Rogaland kunstsenter. Kurator for utstillingen i Trykk 17 er Solveig Landa og Mona orstad Hansen.

TORSDAG 29. NOVEMBER 2012

Les kritikk, Stavanger Aftenblad 25.12.2012

Thomas Kilpper

kilper1